อาจารย์
ลงทะเบียน

  เข้าสู่ระบบ
ท่านสามารถใช้ username และ password ของ Biodata ในการเข้าสู่ระบบได้
Username:
 
Password:  
 


ตรวจสอบสถานะสมาชิก โดยกรอก Email address
 
นักศึกษา
ลงทะเบียน

นักศึกษาลงทะเบียนจาก link ที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Email เท่านั้น
  เข้าสู่ระบบ
Username:
 
Password:  
 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th